Select Page

LaCave trainingen & coaching

Synergie
1+1=3

Synergie 1+1=3 en Lacave Training & Coaching verzorgen op maat incompany trainingen, seminars, team-events, dagvoorzitterschappen en individuele coaching. Trainers Peter, Ingrid en Lennart zorgen er voor dat elke training wordt toegespitst op de specifieke situatie en behoefte van de deelnemers. De organisatiedoelstellingen zijn hierbij het anker. De inhoud van onze activiteiten sluit nauw aan bij de belevingswereld van onze deelnemers en is direct toepasbaar in de praktijk.

”Fout bestaat niet, als je maar weet wat je doet.”

01

Coaching

Na een vrijblijvend verkennend gesprek wordt een offerte met programmaraamwerk eerst ter beoordeling aan de deelnemer verstrekt. Coachingstrajecten bestaan gemiddeld uit 8 gesprekken van circa twee uur, waarbij de deelnemer zelf de terugkoppelingen naar de eigen organisatie op zich neemt.

02

Training

Wij bieden incompany trainingen op maat aan met een groepsgrootte tot 12 personen. Deze kunnen wij bij u op locatie verzorgen of andere geschikte accomodatie.

03

Procesbewaking

Bij ingewikkelde of gevoelige besluitsvormings-processen is effectieve sturing essentieel voor het realiseren van draagvlak, resultaat en voortgang. Wij bieden procesbewaking in de vorm van coaching on the job tot dagvoorzitterschap. U kunt zich op geheel de inhoud richten, wij zorgen ervoor dat uw besluitvormingstraject of kick-off gestructureerd verloopt: to-the-point, inspirerend en met humor.

04

Team events

Team-events Wij verzorgen team-events in het kader van team-building of een nuttig afdelingsuitje. Wij bieden een actief programma (outdoor of indoor), waarbij de deelnemers teamrollen en de competenties van het team op organische wijze ervaren.

Waarom wij anders zijn

Het “instrumentele” en “theoretische” bij training is bij ons achtergrond en wordt alleen bij specifieke behoeften van de deelnemers aangereikt in de vorm van herkenbare en compacte ordeningsprincipes. Met de organisatiedoelen als basis richten wij ons op het belang van wezenlijke interesse voor uzelf en anderen en de mogelijke belemmeringen hierbij.

In de ontstane ruimte komen visie en vaardigheden tot verdere ontwikkeling en functioneren de deelnemers vanuit hun eigenheid in plaats vanuit denkconcepten. Het is meer een kwestie van inzien en dingen afleren, dan van nieuwe conditioneringen aanbrengen. Met deze visie onderscheidt SYNERGIE 1+1=3 zich bij trainingen, coaching en procesbewaking.

Opdrachtgevers waar we trots op zijn

Thema’s in ons werk

U bent niet verantwoordelijk voor de motivatie van uw collega’s en medewerkers, u zorgt ervoor dat zij hun verantwoordelijkheid kennen, herkennen, erkennen en vervolgens kunnen, willen en durven nemen.

Omgaan met agressie

In deze training leert de deelnemer onderscheid te maken in soorten van agressie, waarbij wij ons vooral richten op agressie-preventie. De speerpunten zijn kennen van eigen grenzen en deze kunnen hanteren, kennen van eigen oordeelsystemen met samenhangende emoties en het trainen van rationeel denken en handelen.

Teambuilding

Bij een teambuilding worden deelnemers bewust gemaakt van hun teamrol en getraind in specifieke teamcompetenties. De speerpunten zijn procesmatig denken en handelen en positieve en negatieve feedback geven en ontvangen.

Timemanagement planning

Met het doel van de eigen functie centraal gesteld krijgt de deelnemer inzicht in kwalitatief en kwantitatief tijdgebruik en samenhangende werkdrukbeleving. Na de training is de deelnemer beter in staat prioriteiten te stellen.

Managementvaardigheden

De vaardigheden, inzichten en competenties uit al onze trainingen komen tijdens deze bijeenkomsten samen en worden aangescherpt in de training Coachend Leiderschap en Managementvaardigheden. Het doel is daarbij om samen te komen tot resultaatgericht leiderschap, waarbij de leider proactief en situationeel leert leiding te geven aan zijn werknemers.

Communicatievaardigheden

Centraal in deze training staan vier thema’s: het kennen/herkennen van eigen en andermans valkuilen en deze kunnen hanteren, het verschil maken tussen meningen en feiten (zeggen wat je vindt of zeggen wat je ziet), goed leren luisteren, samenvatten en doorvragen en elkaar begrijpen zonder het eens te hoeven worden (voorkom een ja-maar gesprek).

Functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren

Voor leidinggevenden zijn functionerings- en beoordelingsgesprekken essentiële stuurmiddelen om de bedrijfsdoelstellingen te halen. De training geeft medewerkers en leidinggevenden de handvatten en vaardigheden om deze in één op één en groepsgesprekken effectief in te zetten, zodat men bij de beoordelingen niet voor verrassingen komt te staan.

Spreekt één van deze onderwerpen u aan?

Organisaties

Deelnemers

Projecten

Koppen koffie

Zin om te beginnen?