Welkom bij Synergie

Synergie 1+1=3 bv en Lacave Training&Coaching verzorgen op maat incompany trainingen, seminars, team-events, individuele coaching en dagvoorzitterschappen. Trainer Peter Schoemaker zorgt er voor dat elke training wordt toegespitst op de specifieke situatie en behoefte van de deelnemers met als anker de organisatiedoelstellingen. De inhoud van onze activiteiten sluit nauw aan bij de belevingswereld van onze deelnemers en is direct toepasbaar in de praktijk.

Coaching

Na een vrijblijvend verkennend gesprek wordt een offerte met programmaraamwerk eerst ter beoordeling aan de deelnemer verstrekt. Coachingstrajecten bestaan gemiddeld uit 8 gesprekken van circa twee uur, waarbij de deelnemer zelf de terugkoppelingen naar de eigen organisatie op zich neemt. Lees meer

Trainingen

Wij bieden incompany trainingen op maat aan met een groepsgrootte tot 12 personen. Deze kunnen wij bij u op locatie verzorgen of andere geschikte accomodatie.

Procesbewaking

Bij ingewikkelde of gevoelige besluitsvormingsprocessen is effectieve sturing essentieel voor het realiseren van draagvlak, resultaat en voortgang. Wij bieden procesbewaking in de vorm van coaching on the job tot dagvoorzitterschap. U kunt zich op geheel de inhoud richten, wij zorgen ervoor dat uw besluitvormingstraject of kick-off gestructureerd verloopt: to-the-point, inspirerend en met humor.

Team-events

Wij verzorgen team-events in het kader van team-building of een nuttig afdelingsuitje. Wij bieden een actief programma (outdoor of indoor), waarbij de deelnemers teamrollen en teamcompetenties op organische wijze ervaren.

Fout bestaat niet, als je maar weet wat je doet.

Visie

Al zo'n 25 jaar ervaring in consultancy, coaching en training maakt dat wij snel to-the-point komen bij organisatievraagstukken, trainingen en individuele coaching. En daarvoor worden wij gewaardeerd.

Het "instrumentele" en "theoretische" bij training is bij ons achtergrond en wordt alleen bij specifieke behoeften van de deelnemers aangereikt in de vorm van herkenbare en compacte ordeningsprincipes. Met de organisatiedoelen als basis richten wij ons op het belang van wezenlijke interesse voor uzelf en anderen en de mogelijke belemmeringen hierbij.

In de ontstane ruimte komen visie en vaardigheden tot verdere ontwikkeling en functioneren de deelnemers vanuit hun eigenheid in plaats vanuit denkconcepten. Het is meer een kwestie van inzien en dingen afleren, dan van nieuwe conditioneringen aanbrengen. 

Met deze visie onderscheidt SYNERGIE 1 + 1 = 3®zich bij trainingen, procesbewaking en coaching.

U bent niet direct verantwoordelijk voor de motivatie van uw medewerkers of collega’s, maar wel verantwoordelijk dat zij hun verantwoordelijkheden kennen, herkennen, erkennen en vervolgens kunnen, willen en durven nemen.

 

Trainingen

 • Communicatievaardigheden

  Centraal in deze training staan drie thema’s:
  - Kennen/herkennen van eigen en andermans valkuilen en deze kunnen hanteren.
  - Verschil maken tussen meningen en feiten (zeggen wat je vindt of zeggen wat je ziet).
  - Goed leren luisteren, samenvatten en doorvragen.
  - Elkaar begrijpen zonder het eens te hoeven worden (voorkom een ja-maar gesprek).

  Omgaan met agressie

  In deze training leert de deelnemer onderscheid te maken in soorten van agressie, waarbij wij ons vooral richten op agressie-preventie. Speerpunten:
  - Kennen van eigen grenzen en deze kunnen hanteren.
  - Kennen van eigen oordeelsystemen met samenhangende emoties.
  - Trainen van rationeel denken en handelen.

  Timemanagement en planning

  Met het doel van de eigen functie centraal gesteld krijgt de deelnemer inzicht in kwalitatief en kwantitatief tijdgebruik en samenhangende werkdrukbeleving. Na de training is de deelnemer beter in staat prioriteiten te stellen in het licht van belangrijk/urgent.

  Teambuilding

  Bij een teambuilding worden deelnemers bewust gemaakt van hun teamrol en getraind in specifieke teamcompetenties. Speerpunten:
  - Procesmatig denken en handelen.
  - Positieve en negatieve feedback geven en ontvangen.

  Voeren van effectieve functionerings- en beoordelingsgesprekken

  Voor leidinggevenden zijn functionerings- en beoordelingsgesprekken essentiële stuurmiddelen om de bedrijfsdoelstellingen te halen. De training geeft medewerkers en leidinggevenden de handvatten en vaardigheden om deze in één op één en groepsgesprekken effectief in te zetten, zodat men bij de beoordelingen niet voor verrassingen komt te staan.

  Managementvaardigheden

  De vaardigheden, inzichten en competenties uit al onze trainingen komen samen en worden aangescherpt in de training Coachend leiderschap en Managementvaardigheden. Doel is daarbij te komen tot resultaatgericht, inspirerend, proactief, situationeel leiderschap.

Onze locatie in de Dordogne

 • Onze locatie in de Dordogne vindt het leerproces plaats in een andere mentale omgeving. U verblijft op een perfecte locatie in de overweldigende natuur van het Franse Dordogne-dal waar u de ruimte neemt om stil te staan bij uzelf en uw bedrijf.

  De groepen bestaan uit vier tot acht personen en worden op grond van persoonlijke- en bedrijfsdoelstelling samengesteld. Een County Bound® training duurt van maandag tot en met vrijdag.

  Meer informatie is te lezen in onze folder, deze kunt u hieronder in het Nederlands en Engels downloaden.

Events

 • Film, theater en muziek kunnen heel krachtig ingezet worden om een boodschap over te brengen. Op een ludieke manier kan er vorm gegeven worden aan onderwerpen die van belang zijn voor uw organisatie. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijfslijflied of het uitwerken van praktijksituaties in een theatervorm.

  Natuurlijk staat ook hier het begrip maatwerk centraal en hangt de invulling van het traject, zowel wat betreft vorm als uitvoering, af van uw specifieke vraag.

Portfolio

Accommodatie

Synergie 1+1=3 en Lacave Training& Coaching maken gebruik van de sfeervolle gespreksruimtes en werfkelder van het Het Coachhuis aan de Nieuwegracht. 10 minuten lopen vanaf CS en 5 minuten van Parkeergarage Springweg.

Door de centrale ligging is er een ruime keus aan eetgelegenheden, winkelstraten, bioscopen en cafés.

 

Contact

 

Adres

Postadres
Postbus 213
3500 AE Utrecht

Bezoekadres
Nieuwegracht 29
3512 LD  Utrecht

Telefoon:030-2933537
Mobiel: 06-53269583 (Peter Schoemaker)
Email:synergie@planet.nl